Do zadań Instytutu Prawa Zamówień Publicznych na Uczelni Łazarskiego należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej, organizowanie konferencji naukowych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

 
Celem Instytutu Prawa Zamówień Publicznych jest:

  • prowadzenie badań naukowych dotyczących problematyki prawa zamówień publicznych, 
  • prowadzenie badań naukowych dotyczących problematyki wpływu prawa konkurencji na prawo zamówień publicznych,
  • prowadzenie badań naukowych dotyczących problematyki wpływu prawa medycznego na prawo zamówień publicznych,  
  • przygotowywanie publikacji naukowych, 
  • badanie i ocena aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych, 
  • szeroko rozumiana współpraca z zamawiającymi, wykonawcami, 
  • organizowanie konferencji naukowych, 
  • prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych. 

Kadra naukowa

dr hab. prof. UŁa Małgorzata Sieradzka

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego

Dyrektor Instytutu Prawa Zamówień Publicznych na Uczelni Łazarskiego. Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, autorka ponad 250 publikacji, w tym 5 monografii oraz komentarzy do ustaw; adwokat specjalizujący się w prawie konkurencji oraz prawie zamówień publicznych prowadzący szeroką praktykę w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej w sprawach karnych, przed organami antymonopolowymi oraz KIO i SO, ekspert UOKiK w zakresie zmów przetargowych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, członek CARS.

mgr Bartosz Kotowicz

Asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego

Doktorant Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie, Członek Centrum Badań Procesu Legislacyjnego Uczelni Łazarskiego, Opiekun w Studenckiej Poradni Prawnej, Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w tym współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych. 

mgr Adrian Bogusławski

Doktorant Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prawnik i project manager posiadający prawie 10-letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, które zdobył podczas zarządzania projektami dla administracji publicznej. Współpracownik kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze podmiotów sektora bankowego i ochrony zdrowia. Prelegent na konferencjach naukowych. Autor i współautor artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz monografii, w tym m.in.: „Pozasądowe rozwiązywanie sporów z podmiotem rynku finansowego jako element ochrony konsumenta” [w:] Journal of Finance and Financial Law 2016, „Samowola budowlana – grzywna w celu przymuszenia a instrumenty prawnej ochrony inwestora" [w:] T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka (red.) Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Toruń 2018. Do sfery jego zainteresowań naukowych należy szczególnie zagadnienie pozycji dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym na gruncie prawa podatkowego (dłużnik-podatnik) i prawa zamówień publicznych (dłużnik-wykonawca).