Do zadań Instytutu Prawa Zamówień Publicznych na Uczelni Łazarskiego należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej, organizowanie konferencji naukowych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

 
Celem Instytutu Prawa Zamówień Publicznych jest:

  • prowadzenie badań naukowych dotyczących problematyki prawa zamówień publicznych, 
  • prowadzenie badań naukowych dotyczących problematyki wpływu prawa konkurencji na prawo zamówień publicznych,
  • prowadzenie badań naukowych dotyczących problematyki wpływu prawa medycznego na prawo zamówień publicznych,  
  • przygotowywanie publikacji naukowych, 
  • badanie i ocena aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych, 
  • szeroko rozumiana współpraca z zamawiającymi, wykonawcami, 
  • organizowanie konferencji naukowych, 
  • prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych. 

Kadra naukowa

dr hab. prof. UŁa Małgorzata Sieradzka


Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego

Dyrektor Instytutu Prawa Zamówień Publicznych na Uczelni Łazarskiego. Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, autorka ponad 250 publikacji, w tym 5 monografii oraz komentarzy do ustaw; adwokat specjalizujący się w prawie konkurencji oraz prawie zamówień publicznych prowadzący szeroką praktykę w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej w sprawach karnych, przed organami antymonopolowymi oraz KIO i SO, ekspert UOKiK w zakresie zmów przetargowych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, członek CARS.

mgr Bartosz Kotowicz

Asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego

Doktorant Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie, Członek Centrum Badań Procesu Legislacyjnego Uczelni Łazarskiego, Opiekun w Studenckiej Poradni Prawnej, Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w tym współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych. 

mgr Adrian Bogusławski

Doktorant Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prawnik i project manager posiadający prawie 10-letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, które zdobył podczas zarządzania projektami dla administracji publicznej. Współpracownik kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze podmiotów sektora bankowego i ochrony zdrowia. Prelegent na konferencjach naukowych. Autor i współautor artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz monografii, w tym m.in.: „Pozasądowe rozwiązywanie sporów z podmiotem rynku finansowego jako element ochrony konsumenta” [w:] Journal of Finance and Financial Law 2016, „Samowola budowlana – grzywna w celu przymuszenia a instrumenty prawnej ochrony inwestora" [w:] T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka (red.) Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Toruń 2018. Do sfery jego zainteresowań naukowych należy szczególnie zagadnienie pozycji dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym na gruncie prawa podatkowego (dłużnik-podatnik) i prawa zamówień publicznych (dłużnik-wykonawca).