Polsko-ukraińskie seminarium - Subsidiary liability of shareholders and directors: Ukrainian and Polish perspectives

22 maja Uczelnia Łazarskiego oraz Projekt Pravo-Justice zapraszają wszystkich zainteresowanych naukowców, praktyków oraz przedstawicieli władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej na seminarium online w języku angielskim: Subsidiary liability of shareholders and directors: Ukrainian and Polish perspectives.

Ochrona dóbr osobistych w prawie karnym i cywilnym

3 kwietnia odbędzie się seminarium naukowe nt. ochrony dóbr osobistych w prawie karnym i cywilnym. Wykład wygłosi Karolina Staros, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ.

Obowiązek opuszczenia mieszkania lub otoczenia przez sprawcę przemocy domowej

30 marca 2023 r. odbędzie się seminarium naukowe pt.: „Rekonstrukcja kompletu normatywnego w zakresie zobowiązania sprawcy przemocy domowej do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.” organizowane przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”.